logo en full

Katowice

Zajęcia na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzą wybitni naukowcy współpracujący z Polską Akademią Nauk, a także z najlepszymi uniwersytetami w kraju i za granicą. Wydział odwiedzają przedstawiciele świata mediów, kultury i sztuki, dzięki czemu studenci zdobywają wiedzę od najlepszych praktyków. Doświadczeniami dzielili się m. in. ks. Adam Boniecki, Krzysztof Materna, Bartosz Węglarczyk oraz Jarosław Kuźniar.

Profesor zwyczajny

Profesor nadzwyczajny


Adiunkt

Współpracują z Wydziałem

Doktor habilitowany

 • dr hab. Tomasz Nawrocki
 • dr hab. Irena Pilch
 • dr hab. Hanna Przybyła-Basista                   

Doktor

 • dr Bożena Afiniec
 • dr Krystyna Balawajder
 • dr Małgorzata Bartelak
 • dr n med. Renata Dec
 • dr Lidia Zuber-Dzik
 • dr Ewa Genge
 • dr Damian Grabowski
 • dr Tomasz Grzegorek
 • dr Tomasz Grzyb
 • dr Bernadetta Izydorczyk
 • dr Radosław Jeż
 • dr Magdalena Kraczla
 • dr Ewa Krawczyk
 • dr Izabela Rajska-Kulik
 • dr Aleksandra Kroemeke
 • dr Zbigniew Marten
 • dr Maria Pietras
 • dr Anna Porczyńska
 • dr Monika Bąk-Sosnowska
 • dr Patrycja Stawiarska
 • dr n. med. Radosław Tomalski
 • dr Michał Trzęsiok
 • dr Marianna Dąbrowska-Wnuk
 • dr Ewa Wojtyna
 • dr Anna Worsztynowicz

Magister

 • mgr Anna Bator
 • mgr Katarzyna Cholewa
 • mgr Anna Duszyk
 • mgr Aneta Esnekier
 • mgr Manuela Pliżga-Jonarska
 • mgr Joanna Kapuścińska
 • mgr Liliana Krzywicka
 • mgr Jacek Legierski
 • mgr Sebastian Lizińczyk
 • mgr Paweł Miąsek
 • mgr Katarzyna Niemiec
 • mgr Marek Niemiec
 • mgr Tomasz Olejko
 • mgr Aleksandra Plutecka
 • mgr Magdalena Połeć
 • mgr Aleksandra Stanek
 • mgr Anna Woźniak-Szabelska
 • mgr Agnieszka Szeptuch
 • mgr Marta Szostok
 • mgr Maciej Taraday
 • mgr Małgorzata Turska
 • mgr Marzena Twardowska
 • mgr Wojciech Twardowski
 • mgr Aleksandra Wieteska
 • mgr Beata Wolfigiel
 • mgr Anna Woźniak-Szabelska