logo en full

Katowice

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodnicząca

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • prof. dr hab. Augustyn Bańka
 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Ryszard Studenski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Szałek, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Igor Pietkiewicz
 • pracowników administracyjnych:
  mgr Aleksandra Domider
 • studentów:
  Agata Ptak, Tomasz Wojtas

Wydziałowa Komisja ds. Etyki

Przewodniczący

 • dr Igor Pietkiewicz

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Sekretarz

 • dr Małgorzata Wójcik

Członkowie

 • prof. dr hab. Augustyn Bańka
 • dr hab. Piotr Szałek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Anna Brytek-Matera
 • dr Anna Hełka
 • dr Maciej Januszek
 • dr Aleksandra Sarna