logo en full

Poznań

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet dui iaculis metus viverra consequat in et est. Suspendisse ipsum enim, sodales at porttitor non, mollis eget urna. Donec maximus ex diam, nec luctus lectus lacinia ut. Donec gravida, velit eu tincidunt maximus, velit nisl placerat massa, eget porttitor tellus diam quis risus. Aliquam sit amet sodales est, et rutrum dolor.

 

Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi


Centrum prowadzi badania wśród osób, które doświadczają traumatycznych przeżyć w wyniku katastrofy, tragicznego wypadku, ciężkiej choroby czy utraty bliskiej osoby. 

Centrum zamierza prowadzić badania o charakterze aplikacyjnym, zwłaszcza w obszarze opracowywania i weryfikacji empirycznej skutecznych technik psychoterapii oraz pomocy psychologicznej dla osób, które doświadczyły traumy lub kryzysu życiowego. Ważnym celem jest także rozwój nowych metod badawczych, charakteryzujących się lepszą trafnością ekologiczną w obszarze badań dotyczących traumy i kryzysów życiowych niż dotychczas stosowane metody samoopisowe (kwestionariusze).

258 mariusz zieba

kierownik:

dr Mariusz Zięba

 
Laboratorium Psychologiczne

Laboratorium psychologiczne składa się czterech pomieszczeń, w tym sali do badań interakcji grupowych i trzech pomieszczeń dostosowanych do badań psychofizjologicznych.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się nowoczesna aparatura do badań psychofizjologicznych: psychogalwanometr, umożliwiający pomiar podstawowych parametrów ECG, EMG i EOG oraz eye-tracker, przeznaczony do badań naukowych.

W laboratorium znajduje się też 6 wydzielonych stanowisk komputerowych do badań z wykorzystaniem aplikacji informatycznych. Każdy komputer wyposażony jest w specjalistyczne oprogramowanie, takie jak Inqusit, E-Prime, Atlas.ti (do analizy danych jakościowych) oraz SPSS, służące do tworzenia i przeprowadzania eksperymentów psychologicznych, wstępnej analizy statystycznej otrzymanych wyników, a także prezentacji rozmaitych bodźców wizualnych i dźwiękowych z pomiarem czasów reakcji.

258 anna ziolkowska

kierownik:

dr Anna Ziółkowska