logo en full

Poznań

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodnicząca

 • dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

Prodziekan ds. dydaktyki

 • dr Aleksandra Bagieńska-Masiota

Wzornictwo

 • prof. dr hab. Aleksander Kuczma
 • dr Anita Basińska

Psychologia

 • prof. dr hab. Teresa Rzepa
 • dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Wojciech Poznaniak
 • dr Agnieszka Czerw
 • dr Wojciech Kulesza
 • dr Agnieszka Mościcka-Teske
 • dr Anna Ziółkowska

Prawo

 • prof. dr hab. Andrzej Koch
 • prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska
 • prof. dr hab. Feliks Zedler
 • dr hab. Marek Piechowiak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Bartłomiej Wróblewski

Przedstawiciele

 • pracowników administracji:
  Magdalena Boroń
 • studentów:
  Izabela Budzyńska, Mateusz Kaczmarek, Antonina Stępień-Wasilewska