logo en full

Poznań

Obecnie na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu działa Instytut Prawa oraz Instytut Psychologii, w skład którego wchodzi 5 katedr skupiających specjalistów poszczególnych obszarów badawczych psychologii. Na Wydziale funcjonują także 3 samodzielne katedry reprezentujące pozostałe kierunki studiów oferowanych w poznańskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.

 

Instytut Psychologii
258 szymon draheim

dyrektor: dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
zastępca Dyrektora: dr Mariusz Zięba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej
258 anna zalewska

kierownik:

dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
258 szymon draheim

kierownik:

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
258 wojciech kulesza

p.o. kierownika:

dr Wojciech Kulesza

Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
258 agnieszka mosciska teske

p.o. kierownika:

dr Agnieszka Mościcka-Teske

Katedra Psychologii Ogólnej i Historii Psychologii
258 teresa rzepa

kierownik:

prof. dr hab. Teresa Rzepa

Katedra Psychologii Zachowań Organizacyjnych
someone

kierownik:

dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwersytetu SWPS

Instytut Prawa
258 Maria Grzymislawska Cybulska

p.o. dyrektora: dr Maria Grzymisławska-Cybulska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
258 marek piechowiak

kierownik:

dr hab. Marek Piechowiak, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Prawa Karnego
258 gardocka teresa

kierownik:

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Prawa Prywatnego
Feliks zedler

kierownik:

prof. zw. dr hab. Feliks Zedler

Zakład Prawa Publicznego
258 bartlomiej wroblewski

kierownik:

dr Bartłomiej Wróblewski, LLM

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
258 barbara giza

kierownik: dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Katedra Wzornictwa (School of Form)
258 anita basinska

kierownik: dr Anita Basińska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

strona www »