logo en full

Fundacja
PRO AKADEMIKA

 

 

 

 

 

 

 

Podaruj 1% na rózwój inicjatyw badawczych i artystycznych oraz wsparcie stypendialne studentów, doktorantów i utalentowanej młodzieży

Misja i cele

Fundacja realizuje cele, które przyświecają środowisku naukowemu i akademickiemu od początku istnienia uczelni. Wspieramy rozwój badań naukowych, promocję sztuki i kultury poprzez wspieranie młodych artystów, popieramy rozwój społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym, ułatwiając dostęp do kultury i sztuki. 

PDF icon25px Statut Fundacji »

Pro Akademika działa w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających utrudniony dostęp do nauki i kultury oraz motywuje do działania osoby szczególnie uzdolnione (programy rozwijające talenty).

Podaruj 1% podatku Fundacji Pro Akademika

Fundacja Uniwersytetu SWPS Pro Akademika jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do przyjmowania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja jest organizacją non-profit, a cały osiąga­ny dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

Uniwersytet SWPS założył fundację, aby wspierać:

  • finansowanie badań naukowych
  • zakup aparatury badawczej i wyposażenia dydaktycznego
  • promowanie kultury i sztuki
  • inicjatywy studenckie
  • finansowanie stypendiów dla studentów, doktorantów i utalentowanej młodzieży szkolnej

Wystarczy wpisać w druku PIT 37, w rubryce I pozycja 131, numer KRS 0000373346 oraz zadeklarowaną kwotę 1% podatku. Razem możemy zrobić wiele dobrego.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000 373346

Numer rachunku bankowego:
96 1090 1476 0000 0001 1684 3212

Nazwa banku:
Bank Zachodni WBK

Zarząd i Rada Fundacji

258 wroblewka malgorzata

 

Małgorzata Wróblewska

Prezes Zarządu Fundacji
Dyrektor Generalna Uniwersytetu SWPS

Andrzej Eliasz

prof. dr hab.

Andrzej Eliasz

Członek Rady Programowej
Rektor Uniwersytetu SWPS

258 gardocka teresa

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Teresa Gardocka

Członek Rady Programowej
Prorektor ds. współpracy miedzynarodowej Uniwersytetu SWPS

someone

 

Małgorzata Piasecka

Członek Rady Programowej
Dyrektor Biura Rektora Uniwersytetu SWPS

Projekt 1 %

Najnowszym przedsięwzięciem Fundacji jest projekt „True need” („Prawdziwa potrzeba”), Projekt został wybrany spośród inicjatyw zgłoszonych do sfinansowania z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok. Ma on na celu podniesienie poziomu jakości życia uczestników życia społecznego przez odkrywanie i znajdowanie sposobów zaspokajania ich codziennych potrzeb.

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy co w najbliższym otoczeniu, przy wykonywaniu takich czynności jak prowadzenie samochodu, robienie zakupów, praca przy biurku, załatwianie sprawy w urzędzie naprawdę nas denerwuje, wywołuje poczucie dyskomfortu, zniecierpliwienia, zakłopotania. Fotel w samochodzie można ustawić automatycznie tylko na dwa sposoby, a przecież raz siedzimy w koszuli, a raz w kurtce, po południu jesteśmy o parę centymetrów niżsi niż rano, raz prowadzi mąż, a raz żona ... Rozbijamy sobie nos o drzwi wahadłowe w wielkim biurowcu, bo co drugie otwierają się w inną stronę ... Nie możemy znaleźć poszukiwanej firmy, bo natłok reklam i szyldów czyni informację nieczytelną, a nie ma ani prawa ani rozwiązań praktycznych, które sensownie porządkowałyby tę sferę ...

W projekcie „True need” uczestniczyć będą naukowcy, studenci, specjaliści do spraw badań i rozwoju, projektanci, przedstawiciele biznesu. Ich zadaniem będzie odkrywanie takich punktów krytycznych życia codziennego i proponowanie rozwiązań ułatwiających je. Praca koncepcyjna będzie odbywała się na zasadzie „burzy mózgów”: w zespole zróżnicowanym jeśli chodzi o reprezentowaną dziedzinę nauki bądź praktyki, rolę zawodową, położenie w hierarchii społecznej. Żaden dobry pomysł nie może być zmarnowany. W następnej fazie pomysł rozwiązania problemu będzie testowany w rzeczywistości, na ograniczonym terenie i przy ograniczonej liczbie uczestników, ale z zachowaniem wszelkich wymogów badania naukowego. Będziemy sprawdzali czy wprowadzone zmiany rzeczywiście podnoszą satysfakcję. Jeśli test wypadnie pozytywnie, będziemy starali się wprowadzić to rozwiązanie na rynek, tak aby objęło całe rzesze uczestników życia społecznego.

Celem Fundacji jest wsparcie projektu „True need” w jego początkowej fazie, tak aby dać mu szanse rozwoju.

Zrealizowane projekty

NOWA META MALTY. BULA PARK REVISITED

Rewitalizacja północno-wschodniej części Parku Maltańskiego, nad Jeziorem Maltańskim, która obejmuje przeprojektowanie przez młodych designerów dotychczasowych rozwiązań i zaproponowanie nowych, z myślą o nowej grupie docelowej. Celem zadania jest skupienie uwagi głównie młodych odbiorców w przedziale wiekowym 18-35 lat na nowych obszarach miejskich Poznania jako potencjalnym obszarze zainteresowania. Dodatkowo projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączy design i kulturę audiowizualną ze sportem i spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Poza główną grupą docelową projekt ma na celu ożywić nieco zapomnianą część Parku Maltańskiego i zachęcić różne grupy wiekowe, od rodzin z dziećmi i młodzieży licealnej w czasie dnia do odbiorców niezależnej kultury i świadomych koneserów muzyki i kina wieczorami. Projekt ma wzmocnić komunikację tej części Poznania z resztą miasta, z dzielnicami Nowe Miasto i Stare Miasto.

Fresh Electronic Blast - warsztaty i koncert muzyki elektronicznej

Projekt z 2012 roku wsparty ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego.

Główny cel zadania stanowiło wypełnienie luki w wielkopolskiej ofercie szkoleniowej przeznaczonej dla twórców muzyki elektronicznej poprzez organizację festiwalu zawierającego także przestrzeń do praktycznego rozwijania kompetencji muzycznych. Zrealizowany został pełen program wraz z koncertem z udziałem m.in. legendarnego współtwórcy grupy Exodus – Władysława Komendaryka.

Zrealizowany został program warsztatów wraz z zapewnieniem pełnego zaplecza sprzętowego koniecznego do produkcji części praktycznej. Forum dyskusyjne, zgodnie z założeniami, było nie tylko polem do naukowej prelekcji, ale przede wszystkim platformą wymiany poglądów praktyków i osób zainteresowanych historią i współczesnością muzyki elektronicznej.

Podczas koncertu muzyki elektronicznej, w trakcie prawie pięciogodzinnej imprezy, na scenie wystąpiło 4 artystów: student WSNHiD Tomasz Wróblewski, Marcin Piątyczek, Przemysław Mieszko Rudź i Władysław Komendaryk. Powiązanie w jeden program skrajnie odległych pokoleniowo artystów pozwoliło widowni na poznanie – w zależności od dotychczasowych doświadczeń – pełnego przekroju historii gatunku. Nie bez znaczenia pozostał walor integracyjny projektu – zaangażowanie studentów w proces organizacji pozwoliło na bliskie poznanie legendarnych twórców z najmłodszym pokoleniem adeptów muzyki elektronicznej.

Adres i kontakt

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, e-mail: fundacja@swps.edu.pl