Select category

Academics

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

location:
level of study:
discipline:
study mode:
class format:

If you haven’t found what you are looking for, enter the desired phrase in the field below and we will help you find it

Research projects

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

location:
research center:
discipline:

If you haven’t found what you are looking for, enter the desired phrase in the field below and we will help you find it

Academic Staff

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

location:
discipline:

If you haven’t found what you are looking for, enter the desired phrase in the field below and we will help you find it

Events

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

type:
location:

Contact

location:
category:

If you haven’t found what you are looking for, enter the desired phrase in the field below and we will help you find it

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Formularz wyszukiwania na belce: Inne (tekstowe)

Are you looking for something else? Tell us what it is and we will try to find it!
SWPS University of Social Sciences and Humanities - Logo
Romana Kadzikowska-Wrzosek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Romana Kadzikowska-Wrzosek

dziekan
Wydział Psychologii w Sopocie
profesor w Zakładzie Podstaw Psychologii

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią osobowości i psychologią motywacji – procesami samoregulacji, formułowania celów i planowania działania.

Zrealizowała projekt badawczy „Siła woli a autonomia: osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki kontroli działania”, a obecnie bada „Determinanty oraz konsekwencje odwlekania godziny snu przez adolescentów z perspektywy teorii autodeterminacji, procesualnego modelu działań zdrowotnych oraz różnic indywidualnych w chronotypie”. Jest autorką książki „Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania” (Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2013) oraz licznych artykułów naukowych, m.in.: Self-regulation and bedtime procrastination: The role of self-regulation skills and chronotype, „Personality and Individual Differences”, 128 (2018), Insufficient sleep among adolescents: The role of bedtime procrastination, chronotype and autonomous vs. controlled motivational regulations, „Current Psychology” (2018), Autonomous vs. heteronomous mode of action control and task performance: The role of the situational context and action vs. state orientation, "Polish Psychological Bulletin", 46(3) czy Siła woli a subiektywny dobrostan i poczucie autodeterminacji: Moderująca rola stresu, „Przegląd Psychologiczny”, 55, 4 (2012).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii osobowości.