logo en full

Warsaw

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Lech Gardocki

Członkowie

 • prof. dr hab. Marek Chmaj
 • prof. dr hab. Henryk Olszewski
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
 • dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Bogdan Grzeloński, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Wierciński, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Mariusz Bidziński, dr Dariusz Jagiełło
 • doktorantów:
  mgr Michał Boczek
 • studentów:
  Jacek Mieńkowski, Weronika Siemińska

Wydziałowe komisje

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • prof. dr hab. Jacek Sobczak, prodziekan ds. nauki – przewodniczący
 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • dr Sławomir Kursa
 • mgr Michał Boczek – przedstawiciel doktorantów ISD

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – przewodniczący
 • dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Jakub Szczerbowski
 • mgr Ewa Rzymkowska – przedstawiciel doktorantów ISD

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

 • dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Jacek Mieńkowski – przedstawiciel Samorządu Studentów
 • Ania Ariel Mushkevych – przedstawiciel Samorządu Studentów

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. BADAŃ

 • prof. dr hab. Lech Gardocki
 • dr hab Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS 
 • dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS 
 • dr Dariusz Jagiełło
 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski

ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY WYDZIAŁ DO OCENY PARAMETRYCZNEJ

 • dr hab. Bogdan Grzeloński, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Sdr Mariusz Bidziński
 • dr Dariusz Jagiełło
 • dr Marek Jeleniewski
 • dr Sławomir Kursa
 • dr Paweł Kowalski

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak 
 • dr Jakub Szczerbowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. STYPENDIÓW DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU SEMINARIÓW DOKTORSKICH

 • dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Jakub Szczerbowski

KOMISJE DYSCYPLINARNE

Przedstawiciele Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich 

 • prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz 
 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski

Przedstawiciel Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 

 • dr Olga Piaskowska

Przedstawiciel Wydziału do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 • dr Piotr Piesiewicz

Przedstawiciel Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

 • dr Sławomir Kursa

Przedstawiciel Wydziału do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

 • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS

ODWOŁAWCZA KOMISJA OCENIAJĄCA

 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS 
 • dr Dariusz Jagiełło
 • dr Sławomir Kursa