logo en full

Warsaw

Wydział Prawa powstał decyzją Senatu uczelni z dnia 26 czerwca w 2009 r. Obecnie na wydziale funkcjonuje 5 katedr skupiających pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w danej dziedzinie prawa.

 

Instytut Prawa
258 gardocka teresa

dyrektor: dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

tgardocka@swps.edu.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Katedra Prawa Rzymskiego oraz Teorii i Historii Prawa
258 witold wolodkiewicz

kierownik:

prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz


Katedra Prawa Publicznego i Praw Człowieka
258 marek chmaj

kierownik:

prof. dr hab. Marek Chmaj

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy
258 agnieszka gora blaszczykowska

kierownik:

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Prawa Karnego
258 lech gardocki

kierownik:

prof. dr hab. Lech Gardocki

Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej
258 jacek sobczak

kierownik:

prof. dr hab. Jacek Sobczak