logo en full

Warsaw

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNAlogo SPP 

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, a nie możesz skorzystać z pomocy zawodowego prawnika – zgłoś się do nas!

 

W Studenckiej Poradni Prawnej studenci Wydziału Prawa udzielają nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej działają trzy sekcje – w zależności od rodzaju sprawy prosimy o zgłaszanie się na dyżur do wybranej sekcji.

Sekcje

Sekcja prawa cywilnego

Dyżur: wtorek 10.00-11.30
Kontakt: spp_cyw@swps.edu.pl, tel. 22 517 98 73 (w czasie dyżuru)

 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie)
 • sprawy rodzinne i opiekuńcze (alimentacyjne), władza rodzicielska, adopcje, sprawy małżeńskie
 • sprawy spadkowe (testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku)
 • upadłość konsumencka
 • sprawy bankowe (rachunki bankowe)

Sekcja prawa cywilnego II

Dyżur: poniedziałek 17.00-18.30
Kontakt: spp_cyw2@swps.edu.pl, tel. 22 517 98 73 (w czasie dyżuru)

 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie)
 • sprawy rodzinne i opiekuńcze (alimentacyjne), władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie
 • sprawy spadkowe (testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku)
 • sprawy mieszkaniowe, lokalowe (najem kwaterunkowy),
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego)
 • sprawy z zakresu prawa cywilnego dot. zwierząt

Sekcja prawa pracy

Dyżur: wtorek 15.30-17.00
Kontakt: spp_pracy@swps.edu.pl, tel. 22 517 98 73 (w czasie dyżuru)

 • sprawy związane z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i zmianami umów o pracę oraz z warunkami pracy i płacy
 • prawa pracowników – urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, rodzicielskie
 • problemy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu – nierówne traktowanie, mobbing w miejscu pracy
 • szczególne sytuacje w pracy – wypadek w pracy, choroba zawodowa, wykonywanie pracy niebezpiecznej, wykonywanie pracy na odległość – telepraca
 • rodzice w pracy
 • ustalenie stosunku pracy – w przypadku świadczenia pracy na podstawie innych umów niż umowa o pracę

Jak zostać klientem SSP?

 • Należy osobiście zgłosić się na dyżur jednej z sekcji SPP – odpowiednio do rodzaju sprawy.
 • Zapoznać się z informacją dotyczącą udzielania porad oraz podpisać oświadczenie.
 • Przynieść kopie dokumentów związanych ze sprawą. Kopie mogą zostać zrobione w Poradni (nie zostawiają Państwo oryginałów dokumentów). 

 

Informacje dla studentów

Rekrutacja do SPP odbywa się we wrześniu oraz w styczniu każdego roku akademickiego.

Członkiem Zespołu SPP może zostać student Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, który jest wpisany przynajmniej na czwarty rok studiów na kierunku prawo oraz ma zaliczone przedmioty określone w sylabusie modułu SPP jako wymogi uczestniczenia w pracach określonej sekcji.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik SPP może wyrazić zgodę na przyjęcie do Zespołu SPP studenta, który został wpisany na trzeci rok studiów na kierunku prawo oraz posiada wiedzę merytoryczną wystarczającą do udzielania porad prawnych.

Studenci uczestniczą w Poradni w ramach realizacji modułu Studencka Poradnia Prawna, w poszczególnych, przedmiotowo zorganizowanych Sekcjach. Na złożony wniosek studenci mogą uczestniczyć w pracach poradni również na odrębnych zasadach (zaliczenie praktyki studenckiej).

Kontakt

Studencka Poradnia Prawna

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 207

W miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień poradnia jest nieczynna.

Sekcja Prawa Cywilnego

Sekcja Prawa Cywilnego II

Sekcja Prawa Pracy

Telefon

 • 22 517 98 73 (w czasie dyżuru)
 • 22 517 98 71, 22 517 96 14 (w godzinach 10.00-16.00)